Privacy- en cookiebeleid Being There

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.

 1. Inleiding

  Being There verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer informatie over onze cookies) met je te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens door Being There geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

 2. Wie is Being There?

  Being There is een kledingwinkel met een focus op herenkleding uit het hogere segment. Wij verkopen deze kleding zowel op een fysieke locatie in Delft, als online in onze webshop.

  De dienstverlening van Being There is specifiek gericht op alle onderdelen van een outfit voor heren. Dit betekent dat klanten bij ons terecht kunnen voor onderkleding, bovenkleding, schoenen en accessoires. Daarnaast verzorgen wij ook maatkleding zoals overhemden, colberts en kostuums op maat.

  Being There (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27227714) is gevestigd op het adres Peperstraat 2 (2611 CH) te Delft. Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kun je ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: klantenservice@being-there.nl. Geef je de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)15 – 21 32 578.

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Being There?

  Om jou als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

  Categorie ‘directe persoonsgegevens’

  voornaam
  achternaam
  bedrijfsnaam
  adres
  telefoonnummer
  e-mailadres
  betaalgegevens

  overige persoonsgegevens die je middels correspondentie actief aan ons verstrekt

  Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

  IP-adres
  sessie ID
  gegevens over jouw activiteiten op onze website
  type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
  internetbrowser
  besturingssysteem

 4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

  Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

  Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: klantenservice@being-there.nl. Op jouw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

 5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door Being There verwerkt?

  Door Being There worden jouw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor Being There een viertal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

  • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
  • om bestellingen en annuleringen op snelle en correcte wijze ten uitvoer te brengen
  • om contact op te kunnen nemen met jou als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
  • om jou als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor jou van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)
 6. Hoe lang worden persoonsgegevens door Being There bewaard?

  In algemeenheden kan worden gesteld dat Being There jouw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens in eerste instantie door ons zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat. Wij hanteren de onderstaand gespecificeerde bewaartermijnen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens.

  CategorieBewaartermijn
  Directe persoonsgegevens Voor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verwacht
  Indirecte persoonsgegevens Voor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verwacht
 7. Delen van persoonsgegevens

  Being There zal in geen geval jouw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met jou kunnen door Being There organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

  Met organisaties die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens waarborgen als dat door Being There geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor jou als klant, potentiële klant of relatie van Being There blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

  Momenteel worden jouw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

  Verwerking ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening
  • Payment Service Provider: ontvangt jouw betaalgegevens om de betaling voor jouw bestelling te verwerken
  • Pakketdienst: ontvangt jouw naam- en adresgegevens voor de bezorging van jouw bestelling
  Verwerking ten behoeve van analyse en verbetering van onze dienstverlening
  • Leverancier webhosting: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Being There achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
  • Leverancier analytische programmatuur: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Being There achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat Being There gebruikmaakt van de door leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
  • Leverancier marketing programmatuur: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Being There achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website. Ontvangt jouw naam en e-mailadres indien je je hebt ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief
  • Online marketingpartner: ontvangt gegevens met betrekking tot jouw bezoek aan onze website en met betrekking tot jouw bestelling bij Being There
 8. Geautomatiseerde besluitvorming

  Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door Being There geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Being There) tussenkomst toe is benodigd.

 9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Als klant, potentiële klant of relatie van Being There heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Being There in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Being There en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of naar een ander (een door jou genoemde organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres klantenservice@being-there.nl.

  Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan jouw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van jouw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op jouw verzoek.

  Wij doen ons uiterste best om jouw recht op privacy te respecteren. Als je van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij jou erop wijzen dat je desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 10. Links

  Op de website van Being There worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Being There is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wens je daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

 11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door Being There worden gebruikt

  Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

  Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op jouw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor jou verbeteren.

  CookieDoelOpslagperiode
  _dc_gtm_[property-id] Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen 1 minuut
  _gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers 24 uur
  _ga Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers Voor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verwacht

  Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op jouw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de user_allowed_save_cookie. De user_allowed_save_cookie stelt ons in staat om gedurende jouw aanwezigheid op onze website te onthouden of je wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

  CookieDoelOpslagperiode
  user_allowed_save_cookie Wordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan Maximaal 26 maanden

  Wil je bewerkstelligen dat jouw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kun je jouw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kun je alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door jou gebruikte internetbrowser.

  Onderstaand tref je een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeer je de link toebehorende tot de internetbrowser die je gebruikt, dan wordt je doorverwezen naar een webpagina alwaar je de instellingen van jouw webbrowser kunt aanpassen en alwaar je cookies kunt verwijderen.

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Opera
 12. Hoe Being There jouw persoonsgegevens beveiligt

  Being There neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of aanwijzingen van misbruik hebt, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: klantenservice@being-there.nl.

  Om je een indruk te geven van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met maatregelen die door ons worden aangewend.

  • de webserver van Being There bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
  • gegevensoverdracht met de webserver van Being There vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in jouw adresbalk)
  • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door Being There wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat je kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)